Norrköping – Ekenberg

Ekenbergs ristningsområde har några av Norrköpings mest kända hällristningar. Ekenberg ligger i Bråvallaområdet i närheten av Leonardsberg, Karlsberget, Fiskeby och Pryssgårdsboplatsen. Hällen omges av åkermark och ligger precis vid en av stadens vandringsleder så det är lätt att hitta hit.

När man nämner Ekenberg så tänker de flesta på den mest kända hällristningen från Norrköping: Solbäraren. Bara för det kommer jag inte att visa den här då jag tycker att andra bilder förtjänar lika mycket uppmärksamhet. En annan av de mer omtalade bilderna från denna häll är skeppet som dras av hästar, kanske uppför Motala ström som är en vattenled som förmodligen använts sedan forna tider för att transportera folk och annat genom staden och vidare genom landet. Denna bild tas generellt som ett tecken på att man använde hästar som dragdjur för att dra skepp motströms. Bilden visar tydligt kopplingar mellan djuren och skeppet.

Även här finns en skeppsbärare. Dessa dyker upp lite varstans i Norrköping och det finns i stort sett en på varje ristningsyta. Var det en sport att lyfta skepp? De som vet brukar hänvisa till ceremoni och religion, kanske fanns en gudom kopplad till skeppslyftning? Skeppsbärare finns på Ekenberg, Leonardsberg och Himmelstalund i det här området. Kanske visar de att vattenleden här var för smal för att ro på, kan det vara en forntida skylt som visar att här får du ta upp båten om du ska komma vidare? Eller betyder det att någon kontrollerade vattenleden och kanske beskattade genomfarten? Vem vet..

Ekenberg är också känt för sina sirligt smyckade skepp som skämtsamt kallats ’partybåtarna’. Det är inte ovanligt att man hittar skepp med utsmyckning, det brukar vara skålgropar eller som på Himmelstalund ’granar’ eller sicksacklinjer. På Ekenberg finns vågmönster, spiraler och mängder av skålgropar på relingarna. Liknande skeppssmyckning finns ingen annanstans i Norrköping. Hade denna smyckning någon särskild innebörd eller är det bara ristarens privata val och smak?

Ekenberg uppvisar en mängd människorfigurer och kanske några gudar. Figurerna är ganska enkelt framställda med tydliga attribut. Några figurer skiljer sig genom att de är trekantiga och mycket större än de andra. Vissa vill tolka detta som att det handlar om gudar, andra tolkar det som att det handlar om män med makt och trekantigheten ska då symbolisera mantlar. Vad det egentligen rör sig om får vi aldrig veta men det är fascinerande att dessa trekantiga figurer dyker upp lite här och var, oftast i par, emedan de totalt saknas på andra stora hällar.

En ristning som kanske inte många känner till men som förtjänar att bli framlyft finns på Ekenbergshällen. Detta är inte vilken ristning som helst utan den specifika ristning som daterade hällristningarna till bronsåldern: Svärdet. Svärd finns lite överallt och är ingen ovanlig bild på ristade hällar men på Ekenberg ligger Svärdet med stort S. I denna samling så är det svärdet överst i bilden enligt Nordén. Bara detta är ju värt ett besök.

Att hitta till Ekenberg är inte svårt. Från gamla E4:n (mot Sthlm) kör man mot Finspång (Finspångsvägen) (alt. från sthlm mot Linköping) och svänger av mot Fiskeby/Pryssgården. Kör över bron över nya E4:n, över järnvägsspåret och ta direkt till höger. Fortsätt förbi Pryssgårdsboplatsen (åker) mot F13, när du ser grindarna till den före detta flottiljen sväng vänster. Fortsätt förbi hundklubben på vänster sida tills fornminneskringlan uppenbarar sig på höger sida. Där finns en liten inkörsväg där man kan ställa bilen om man har en sådan. Resten av vägen får man gå, rakt in till höger om vägen förbi den gamla gården (nedlagd och fallfärdig) ut på åkern till hällen ca 100 meter. Man ser inte hällen från vägen men man ser var alla granar står i en klunga och trängs. (Mer bilder i galleriet)

Comments are closed.

Arkiv
Kategorier