Oppeby – Släbro

I Nyköping ligger Oppeby hällristningsområde; Släbro. Dessa ristningar är ganska nyupptäckta, en informationsskylt som möter besökaren talar om att de upptäcktes först 1983. Ristningarna beräknas vara från bronsåldern men man öppnar för en tolkning som menar att de kan vara upp till fyra tusen år gamla.

Idag ligger hällarna vackert utbredda på en kulle utanför Oppeby skola, strax nedanför ringlar sig en å eller ström. Området är i det stora hela väldigt likt Himmelstalund och en Norrköpingsbo känner sig snart hemma i miljön. När ristningarna gjordes beräknar man att vattnet stod ca 15-20 meter högre vilket innebär att hällen utgjorde en udde i strömmen, omgärdad av forsande vatten. Det är inte ovanligt att man hittar hällristningar på sådana platser och man tror att vattnet spelade en avgörande roll för många av hällristarna.

Berget som ristningarna är huggna i är intressant i sig självt. Det gråa berget är fullsprängt med röda och vita ådror av bland annat fältspat. Hällarna ligger utbredda som uråldriga trasmattor i det gröna fältet av frodigt gräs. Kanske valde man platsen delvis på grund av detta magnifika färgspel?

Berget är ganska poröst och spåren av knackstenarna är svåra att känna men bilderna är djupt huggna och syns väl i den nedgående solens sken. Vanligtvis brukar man hitta skepp och vapen, fotspår och djur osv. men inte i Oppeby. Förutom något enstaka hjulkors och alla skålgropar så hittar man ramfigurer av sällan skådat slag. Vid en första anblick får man intrycket av en forntida invasion av nyckelpigor och trilobiter. Motiven lockar sinnet till Afrikansk kultur snarare än skandinavisk.

Man kan inte undgå att fundera över vad ristarna tänkte när de ristade dessa hällar. Vanligtvis brukar man kunna datera en ristning utifrån vad den föreställer, man brukar kunna göra en ungefärlig tolkning utifrån motiven och dess sammansättningar. Krigare med vapen, skepp med solar, hjordar av djur med eller utan herde, jaktscener och så vidare. På Släbroristningen kan intet slikt skönjas. Jag fick kommentaren ”trilobiter och tangentbord” av min fru, nyckelpigor och insekter tyckte vi.

Vad förebilderna till dessa bilder kan vara lär vi troligtvis aldrig få reda på. Har de verkligen sett dessa saker? Är de ristade ceremoniellt eller religiöst eller är det bara fina figurer och vackra bilder? Symmetri finns det gott om och man kan inte titta färdigt på alla fina bilder men vad de föreställer kan jag inte ens spekulera om.. Vackert är det hur som helst och väl värt ett besök.

Området består av tre hällar varav en är målad i bleknande rött, en annan delvis i bleknande vitt och den tredje imålad till hälften i klarvitt, åtminstone när jag var där tillsammans med Monica (mitten), Larry (höger) och Freddie (ej i bild) från Föreningen Forntid i Norrköping samt arkeolog Theres Furuskog (vänster). Ett oförglömligt besök. (För fler bilder se galleriet)

Comments are closed.

Arkiv
Kategorier